5S nedir, nasıl uygulanır?

Tesislerde daha düzenli, temiz ve disiplinli çalışma ortamı sağlamak için yararlanılan kolay uygulanabilen yöntemdir. Basit yapıda olması tesiste uygulanabilirliğini sağlar. Bu yöntem beş aşamadan oluşan bir tesis yapılandırmasıdır.

 

Türkçe                                   İngilizce                              Japonca

Ayıklama                               Sort                                     Seiri
Düzenleme                           Set in Order                        Seiton
Temizleme                           Shine                                    Seiso
Standartlaştırma                 Standardize                        Seiketsu
Disiplin                                  Sustain                                Shitsuke

 


Ayıklama
Düzenleme
Temizleme
Standartlaştırma
Disiplin

Gerekli ve gereksiz olan malzemeleri ayırın ve konumlandırın
Her nesneye, kalıcı ve uygun bir yer saptayın, kullanım sıklığını gözeterek yerleştirme yapın.
Kirlilik kaynaklarını saptayın. Temizliği planlanan aşamalarla yapın.
Yapılanların devamını sağlamak için, kuralları uygulayın ve denetleyin
Uygulamaları pekiştirin ve denetleyin


5s-dizayn

Ayıklama

Tesiste çalışma ortamında, süreci daha iyi düzenlemek için gerekli ve gereksiz olan malzemeleri uygun bir şekilde ayırma ve konumlandırma işlemidir.


Düzenleme

Her nesneye, kalıcı ve uygun bir yer saptayın, kullanım sıklığını gözeterek yerleştirme yapın. 

Zaman kaybı önlenir,
Kalite yükselir,
Ergonomik kullanım sağlanır,
Üretim süreci ile uyumlu,
Gereksiz hareketler azalır,
Iş güvenliği sağlanır.

Önce, büyük hacimli ekipman / makinaların yerleşimi planlanmalı. Zemin çizgileri ve işaretleri boyama işini planlamaya da öncelik vermeli.

Temizleme

Kirlilik kaynakları saptanır. ( Bir kroki ile dağılımı dokümana aktarılabilir )
Hangi ekipmanların temizleneceği saptanmalıdır.
Temizlik zamanı ve tekrarlama gerekiyorsa periyodu belirlenir.
Görevlendirme yapılır, kimler hangi ekipmanı temizleyecek, planlanır.
Temizleme usulü saptanır.
Usule uygun araçlar için planlama yapılır.
Malzeme ve araçların amaca / alana uygun olması gereklidir.
Temizlik planlanan aşamalarla yapılır.

 

Standartlaştırma

 Bu aşamada, yapılanları standartlaştırmak, yapılanların devamını sağlamak için ilk üç adım sonrası aşağıdaki adımlar sorulmalı: 

Kaybolmuş, yeri saptanmamış, yerine konmayan malzeme / eşyaları tespit etmeli…
Çalışma sahasında fazla olan ya da eksik olan malzeme / eşya var mı ?
Her şey yerinde ve tertipli mi?
Her şey temiz mi ?

Standartlaştırma Yapılabilecek Konular:

Standartlaştırma yapmak için aşağıdaki unsurların bazılarında ya da tamamında durum değerlendirmesi yapılmalıdır.

Renkler için standart oluşturma:
Zemin rengi / Çizgi rengi / Sınır bant rengi / Kapı çizgisi rengi

Yerleşim planı

İşaretler için standart oluşturulmalıdır.
Emniyet işaretleri
Makine çevresi, istif kutusu, çalışma sahası, çalışma masası işaretleri

Etiketler ve yazılar için standart belirlenmeli.
Ürün tanım / Dolap tanım / Raf tanım

Uyarı yazıları

Disiplin

Disiplin adımları uygulamaları pekiştirmek ve denetlemek içindir. 

5S Denetimleri
Sorunları saptama, iyi çözümü önerme
Ödül ile ekibi yönlendirme
Uygulamayı hem tüm sahaya yayma hem tüm personele benimsetme.

Güvenli Çizgilerle İş Kazasız Tesisler

Profesyonel Hizmet 

Hızlı ve Hatasız Uygulama

Zamanında İş Teslimi

Etkin İletişim