5S nedir? Nasıl uygulanır?

5s, tesislerde daha düzenli, temiz ve disiplinli çalışma ortamı sağlamak için yararlanılan ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir. Basit yapıda olması tesiste uygulanabilirliğini sağlar. Bu yöntem beş aşamalı bir tesis yapılandırmasıdır.

Türkçe                        İngilizce              Japonca

Ayıklama                    Sort                     Seiri
Düzenleme                Set in Order        Seiton
Temizleme                Shine                    Seiso
Standartlaştırma      Standardize        Seiketsu
Disiplin                       Sustain                Shitsuke

Ayıklama • SortSeiri

Tesiste çalışma ortamında, süreci daha iyi düzenlemek için gerekli ve gereksiz olan malzemeleri uygun bir şekilde ayırma ve konumlandırma işlemidir.


Düzenleme 
• Set in Order • Seiton

Her nesneye, kalıcı ve uygun bir yer saptayın, kullanım sıklığını gözeterek yerleştirme yapın.

Zaman kaybı önlenir,
Kalite yükselir,
Ergonomik kullanım sağlanır,
Üretim süreci ile uyumlu,
Gereksiz hareketler azalır,
Iş güvenliği sağlanır.

Önce, büyük hacimli ekipman / makinaların yerleşimi planlanmalı. Zemin çizgileri ve işaretleri boyama işini planlamaya da öncelik vermeli.


Temizleme 
• Shine • Seiso

Kirlilik kaynakları saptanır. ( Bir kroki ile dağılımı dokümana aktarılabilir )

Hangi ekipmanların temizleneceği saptanmalıdır. 

Temizlik zamanı ve tekrarlama gerekiyorsa periyodu belirlenir. 

Görevlendirme yapılır, kimler hangi ekipmanı temizleyecek, planlanır. 

Temizleme usulü saptanır.

Usule uygun araçlar için planlama yapılır. 

Malzeme ve araçların amaca / alana uygun olması gereklidir.

Temizlik planlanan aşamalarla yapılır. 

Standartlaştırma • Standardize • Seiketsu

 Bu aşamada, yapılanları standartlaştırmak, yapılanların devamını sağlamak için ilk üç adım sonrası aşağıdaki adımlar sorulmalı: 

Kaybolmuş, yeri saptanmamış, yerine konmayan malzeme / eşyaları tespit etmeli…
Çalışma sahasında fazla olan ya da eksik olan malzeme / eşya var mı ?
Her şey yerinde ve tertipli mi?
Her şey temiz mi ?

Standartlaştırma Yapılabilecek Konular:

Standartlaştırma yapmak için aşağıdaki unsurların bazılarında ya da tamamında durum değerlendirmesi yapılmalıdır.

Renkler için standart oluşturma:
Zemin rengi / Çizgi rengi / Sınır bant rengi / Kapı çizgisi rengi

Yerleşim planı

İşaretler için standart oluşturulmalıdır.
Emniyet işaretleri
Makine çevresi, istif kutusu, çalışma sahası, çalışma masası işaretleri

Etiketler ve yazılar için standart belirlenmeli.
Ürün tanım / Dolap tanım / Raf tanım

Uyarı yazıları

Disiplin • Sustain • Shitsuke

Disiplin adımları uygulamaları pekiştirmek ve denetlemek içindir. 

5S Denetimleri 
Sorunları saptama, iyi çözümü önerme 
Ödül ile ekibi yönlendirme 
Uygulamayı hem tüm sahaya yayma hem tüm personele benimsetme. 

Güvenli Çizgilerle İş Kazasız Tesisler

Profesyonel Ekip 

Hızlı ve Hatasız Uygulama

Zamanında İş Teslimi

Etkin İletişim