Güvenli Çizgilerle İş Kazasız Tesisler
Zemin Çizgi ve İşaretleri Fabrika ve Depolar
Acil Çıkış Yolları, İş Güvenliği
5s Çizgiler ve Tanımlamalar
Yenileme

+90 216 450 62 35

Acil Çıkış Yolları ve İş Güvenliği

Acil Çıkış Yolları

Üretim ve depolama tesislerinde, büyük bir tehlike olduğunda, çalışanlar, en kısa sürede tesisten çıkmalılar. Bunu temin etmek için, acil kaçış planlaması yapılmalı. Bu plan tesis çalışanları ile paylaşılmalı.

Planlamaya uygun olarak yaya yollarının ve işaretlerinin boyanması kaçışın kolay ve ivedi gerçekleşmesini sağlar. Çalışanlar, acil durumda, bu yürüme yollarını kullanarak kısa bir süre içinde, sağ salim güvenli bir bölgeye ulaşabilir.

Acil kaçış yolları, çizgiler ve işaretlerden oluşuyor.

Çizgiler ile yollar tanımlanıyor, işaretler ile yönlendirme yapılıyor.
Acıl kaçış yaya yollarının daha görünür olması için, içi dolu boyalı yollar da kullanılabilir.

Acil çıkış kapılarından dışarı çıkan çalışanların, acil toplanma alanlarına yönlendirilmesi gerekmekte. İşte bunu temin etmek için, dış sahada da yürüme yolları olmalı.
Acil toplanma alanlarının konumları, iş güvenliği uzmanı ile birlikte saptanıyor.
Acil toplanma alanı boyanıp, zemin işareti yapılıp, tabelasını asılınca, acil toplanma sahasının görünür olması sağlanıyor, o alanın başka amaçla kullanımını engelleniyor.

Yaya yolu…

Yaya yolu, çalışanın, emniyetli bir güzergâh izleyerek, tesis kampüsünde bir konumdan, başka bir konuma ulaşmasını sağlamaktadır.
Yaya yolundaki acil çıkış işaretleri ile acil durumlarda, çalışanlar acil çıkış kapılarına yönlendirilir. Böylelikle, acil kaçış planı uyarınca, tesisin daha çabuk boşaltılması mümkün olacaktır.

Forklift operatörleri, kendilerine ayrılan forklift yolu güzergâhlarını kullanarak, yayaların can güvenliğini riske atmayacaklardır. Yol tanımlarının yapılmasıyla, endüstri sahası daha güvenli olacaktır.

İş Güvenliği Uygulamaları

İş kazalarını önlemek için, iş güvenliği uzmanlarının yönlendirmesi ve yönetiminde, birçok önlem alınmaktadır.

Yaya yolu forklift yolu çizgileri, yönlendirme işaretleri bu kapsamda yapılmaktadır.

Uyarı taramaları, yasaklama, engelleme işaretleri de yine iş güvenliğini desteklemek amacıyla yapılmaktadır.

Uyarı işaretleri

İş güvenliği önlemi olarak, zemin işaretlerinin boyama ile yapılması etkin bir yöntem.

Uyarı işaretleri:
Yangın dolabı, elektrik panosu, ecza dolabı, jeneratör ve
yangın hidroforu önünde kullanılan işaretlere uyarı işaretleri diyoruz.

Kullanım amacı:  Hem bu ekipman ve alanları korumak
hem de tehlike anında o ekipman ve alanlara ulaşabilmek için önlerinin boş olmasını sağlamaktır.

Tarama uygulamaları

Tehlikeli alanların tanımlanması, düşme, sıkışma, çarpma ihtimali olan yerlerin görünür olması için “tarama uygulamaları” kullanılır.

otomatik açılan endüstriyel kapılar,
yükleme rampaları
eğimli olan yerler,
kesici, delici, hareketli ve tehlikeli makineler – aksamlar,
üst kata malzeme çıkarılan alanlar,
fırın – sıcak işlem yakınında… uyarı amaçlı olarak kullanılır.