Fabrika çizgi ve işaretleri

Fabrikalarda, iş kazalarını engellemek için, zemin çizgileri ile yollar yapılır.

İş güvenlik çizgileri personelin güvenli çalışmasını sağlar. ( yaya yolları, forklift yolları, personelin çalışma alanı belirleyen çizgiler ) 

Yaya yolları, bazı tesislerde yürüme yolunun tamamı boyanarak, bazı tesislerde çizgiler ile oluşturulmaktadır.
Yürüme adım işaretleri kullanılarak, yaya yollarının görünürlüğü artırılmaktadır.

Forklift yolları, araçların emniyetli yük taşımalarını sağlar.
Forkliftler sadece kendi yollarında ilerler ve yayalar da aynı şekilde sadece kendi yollarında yürürler.
Fabrika içerisinde çizgi uygulamaları yapıldığında, araç ve yaya çarpışma kazalarının oldukça düşük oranlara indiği gözlendi.

Forklift yolları fabrika ve benzeri büyük işletmelerde önem taşımaktadır:
Hem çalışanlar zarar görmez, hem de büyük maliyetler harcanarak alınan araçların kaza riski önlenir.

depo yer cizgileri isaretleri
 

 

fabrika forklift yolu yaya yolu boyama

Fabrika Zemin Çizgi Uygulaması

Fabrika yol çizgileri yapılırken doğru boya seçilmelidir. 

Fabrika zemin çizgilerinde kullanılan boyalar özel karışımlı boyalardır. Dayanımı oldukça yüksek boyalardır. 

Fabrika zemin çizgileri yüksek basınç ile boyayı zemine nakleden çizgi makineleriyle uygulanır. Yüksek basınçla boyanın yere püskürtülmesi yöntemiyle yapılan uygulama, diğer boyama yöntemlerine göre çok daha uzun süre dayanır.  

Zemin boyaları özel karışımlı olarak imal edilmektedir. İş güvenliği yolları için özel üzetilen zemin boyalarının dayanıklılığı yüksektir. 

İş kazalarının en aza indirilmesi için zemin çizgi ve işaretlerinden yararlanabilirsiniz. 

 

Fabrika Zemin Çizgisinin Yararları Nelerdir?

Fabrikalarda iş güvenliği için uygulanan yeni yasa uyarınca zemin çizgilerinin yapılması gerekmektedir.

Zemin çizgileri, iş kazalarını azaltır. Araç ve yayaların hareketi daha düzenli olacağından, kazaya sebep olacak riskler azalacaktır. Üretim sahasında personel emniyet ve güvenle çalışır.

Acil durumlarda etkin kaçış planlarının işlevselliğine yardımcı olur. Farklı renk uygulamalarıyla yönlendirme kolaylaşır.

Depo çizgi ve işaretleri

Lojistik tesislerinde, forklift ve transpaletlerin hareketlerinin doğru yönetilmesi, iş güvenliği açısından önemlidir.

Depolarda forkliftlerin kaza yapmadan yüklerini taşımasını sağlamak ve yaya yolu ile araç yolunu ayırmak için çizgi ve işaretler kullanılır. 

Çalışanlar, acil kaçışı gerektiren durumlarda yaya yolundaki yönlendirme işaretlerini izlemeliler. Yaya yolu çizgileri ve yönlendirme işaretleri tesisi en kısa sürede terk etmek için gereklidir.

Depolarda iş kapsamı: 
Yol çizgileri ve yönlendirme işaretleri, 
istif - hiza çizgileri, palet yerleşim kutuları, 
yer etiketleri, tanımlama kutuları 

Deponuzda, 
zeminin durumu, işleyiş biçimi, çalışma gün ve saatleri, iş yoğunluğu gibi parametreleri göz önüne alıp, 
en uygun boyayı kullanarak olabildiğince kalıcı bir çözüm sunuyoruz.  

Yatay yerleşim yapılan depolar, 
raflı depolar, 
robot işletim sistemli akıllı depolar, 
çok katlı – geniş hacimli depolar gibi 
tüm boyut ve yapıda depolarda 
farklı çözümler mümkün.  

fabrika yuruyus yolu
 

Yaya yolları ve forklift yolları

Üretim ve depolama tesislerinde, çalışanların tesis iç sahasında ve tesis dışında güvenle yürüyebilecekleri yollar, yaya yollarıdır. 

Çalışma sahalarına, revir, dinlenme odası, yemekhane gibi birimlere ulaşmak için yaya yolları kullanılmalıdır. 

Acil kaçış planı uyarınca, en kısa sürede, en yakın çıkış kapısını kullanarak tesis dışına çıkmak gereklidir. Bu güzergahı yaya yolları belirler. Çalışan, yoldaki işaretleri izleyerek tehlike oluşan sahadan uzaklaşır. 

Yaya yolunun renkli yapılması, yolun daha görünür olmasını sağlar: 

Çoğu uygulamalarda zemin çizgileri ve zemin işaretleri ile yaya yolu tanımı yapılması yeterli olmaktadır. 

Bazı uygulamalarda ise içi dolu boyalı yürüme yolları tercih edilmekte. İçi dolu yürüme yolu uygulamasında çizgilerin arası yeşil boya ile boyanır. Yol üzerine işaretler yerleştirilir. 

taramalar ve uyari isaretleri boyama

Yönlendirme işaretleri

Yaya yollarında yolu tanımlamak için adım, acil çıkış işareti, yürüyen adam işareti gibi işaretler kullanılır. 
Forklift yollarında forklif işaretleri, yön okları, yaya geçidi işaretleri kullanıyoruz. 
Yaya yolu ile forklift yolu bir yerde kesiştiğinde, yaya geçidi uygulaması yapılır. Forklift operatörü yaya geçidinde yürüyen personele yol verir.
Planlama: Yaya yollarının, tesis içinde hangi konumlarda yapılacağına, üretim yetkilisi, depolama yetkilisi ve iş güvenliği uzmanının görüşü alınarak karar verilir.
Fabrika yol çizgileri, yaya ve forklift hareketlerini yönlendirir. Böylelikle, tesis içinde kaza oluşması ihtimali azalmış olur.

Uyarı işaretleri ve tarama uygulamaları

Uyarı işaretleri: 
Yangın dolabı, 
elektrik panosu, 
ecza dolabı, 
jeneratör, 
yangın hidroforu önünde kullanılan işaretlere uyarı işaretleri diyoruz. 

Kullanım amacı: 
Hem bu ekipman ve alanları korumak 
hem de tehlike anında o ekipman ve alanlara ulaşabilmek için önlerinin boş olmasını sağlamaktır. 

Tehlikeli alanların tanımlanması, düşme, sıkışma, çarpma ihtimali olan yerlerin görünür olması için "tarama uygulamaları" kullanılır. 

Tarama uygulamaları, 
otomatik açılan endüstriyel kapılar, 
yükleme rampaları, 
eğimli olan yerler, 
kesici, delici, hareketli ve tehlikeli makineler – aksamlar,  
üst kata malzeme çıkarılan alanlar, 
fırın – sıcak işlem yakınında… uyarı amaçlı olarak kullanılır. 

Hızlı ve hatasız uygulama...

Uzman ekibimizle Keşif, planlama, uygulama süreçlerini özenle yönetiyoruz. 10 yıllık tecrübemizle, hızlı ve hatasız uygulamalar yapıyoruz.