Fabrika çizgi ve işaretleri


Fabrikalarda, iş kazalarını engellemek için, zemin çizgileri boyaması ile yollar yapılır.
Yaya yolları, forklift yolları, personelin çalışma alanını belirleyen çizgiler, personelin güvenli çalışmasını sağlar. (İş güvenlik çizgileri)

Yaya yolları, bazı tesislerde yürüme yolunun tamamı boyanarak, bazı tesislerde çizgiler ile oluşturulmaktadır. Yürüme adım işaretleri yaya yollarının görünürlüğü artırılmaktadır. Forklift yolları, araçların emniyetli yük taşımalarını sağlar.

Forkliftler sadece kendi yollarında ilerler ve yayalar da aynı şekilde sadece kendi yollarında yürürler. Fabrika içerisinde çizgi uygulamaları yapıldığında, aracın yayaya çarpması kazasının oldukça düşük oranlara indiği gözleniyor.

depo yer cizgileri isaretleri
fabrika forklift yolu yaya yolu boyama

Fabrika Zemin Çizgi Uygulaması


Fabrika yol çizgileri yapılırken doğru boya seçilmelidir. Fabrika zemin çizgilerinde kullanılan boyalar özel karışımlı boyalardır. Dayanımı oldukça yüksek, tek bileşenli ve hava kurumalı soğuk yol boyalarıdır. Boya kısa sürede kurur, zemin kullanıma açılır. Fabrika zemin çizgileri, yüksek basınç ile boyayı zemine püskürten basınçlı çizgi makineleriyle uygulanır. Zemine yüksek basınçla aktarılan boya diğer boyama yöntemlerine göre daha etkili ve kalıcıdır. Zemin boyaları özel karışımlı olarak imal edilmektedir.

Reçine esaslı yapıda olan zemin boyalarının dayanıklılığı yüksektir. Kısa zamanda kuruyan boya, zeminin kısa sürede kullanıma açılmasını sağlar. Boya özel makinalarla yüksek basınçla uygulanır. Yüksek basınçla püskürtme yöntemiyle yapılan uygulama sayesinde boya, diğer boyama yöntemlerine göre çok daha uzun süre dayanır. İş kazalarının en aza indirilmesi için zemin çizgi ve işaretleri kullanılabilir.

Fabrika Zemin Çizgisinin Yararları Nelerdir?

Fabrikalarda iş güvenliği için uygulanan yeni yasa uyarınca zemin çizgilerinin yapılması gerekmektedir. Zemin çizgileri, iş kazalarını azaltır. Araç ve yayaların hareketi daha düzenli olacağından, kazaya sebep olacak riskler azalacaktır. Üretim sahasında personel emniyet ve güvenle çalışır.

Acil durumlarda etkin kaçış planlarının işlevselliğine yardımcı olur. Farklı renk uygulamalarıyla yönlendirme kolaylaşır.

Depo çizgi ve işaretleri


Lojistik tesislerinde, forklift ve transpaletlerin hareketlerinin doğru yönetilmesi iş güvenliği açısından önemlidir. Depolarda forkliftlerin kaza yapmadan yüklerini taşıması, yaya yolunu kullanan çalışanlara çarpmadan ilerlemesi için çizgi ve işaretler kullanılır.

Acil kaçışı gerektiren durumlarda, çalışanlar yaya yolundaki yönlendirme işaretlerini izlemeliler. Tesisi en kısa sürede terk etmek gereklidir. Yaya yolu çizgileri ve yönlendirme işaretleri bu amaçla planlanır. İstif amaçlı hiza çizgileri, palet yerleşim kutuları, yer etiketleri, deponun daha efektif kullanımını sağlar.

fabrika yuruyus yolu

Depolarda yol çizgilerini, yönlendirme işaretlerini, saha yerleşim planına uygun kutuları, istif – hiza çizgilerini tasarlamak için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Deponuzda, zeminin durumu, işleyiş biçimi gibi parametreleri göz önüne alıp, en uygun boyayı kullanıp, en yakın takvimde iş planı yaparak size destek verebiliriz. Yatay yerleşim yapılan depolar, raflı depolar, robot işletim sistemli akıllı depolar, çok katlı – geniş hacimli depolar gibi tüm boyut ve yapıda depolarda farklı çözümlerimizden yararlanmak için bizi arayınız.

Yaya yolları ve forklift yolları


Üretim ve depolama tesislerinde, çalışanların tesis iç sahasında ve tesis dışında güvenle yürüyebilecekleri yollar, yaya yollarıdır. Çalışma masalarına / sahalarına, revir, dinlenme odası, yemekhane gibi birimlere ulaşmak için yaya yolları kullanılmalıdır. Acil kaçış planı uyarınca, en kısa sürede, en yakın çıkış kapısını kullanarak tesis dışına çıkılması gerekir. Bu güzergâhı yaya yolları belirler.

Çalışan, yoldaki işaretleri izleyerek tehlike oluşan sahadan uzaklaşır. Yaya yolunun renkli yapılması, yolun daha görünür olmasını sağlar: Çoğu uygulamalarda zemin çizgileri ve zemin işaretleri ile yaya yolu tanımının yapılması yeterli olmaktadır. Bazı uygulamalarda ise içi dolu boyalı yürüme yolları tercih edilmekte. İçi dolu yürüme yolu uygulamasında çizgilerin arası yeşil boya ile boyanır. Yol üzerine işaretler yerleştirilir.

taramalar ve uyari isaretleri boyama

Yönlendirme işaretleri


Yaya yollarında yolu tanımlamak için adım, acil çıkış işareti, yürüyen adam işareti gibi işaretler kullanılır.
Yaya geçidi: Yaya yolu ile forklift yolu bir yerde kesiştiğinde, yaya geçidi uygulaması yapılır. Forklift operatörü yaya geçidinde yürüyen personele yol verir.
Planlama: Yaya yollarının, tesis içinde hangi konumlarda yapılacağına, üretim yetkilisi, depolama yetkilisi ve iş güvenliği uzmanının görüşü alınarak karar verilir.
Fabrika yol çizgileri, yaya ve forklift hareketlerini yönlendirir. Böylelikle, tesis içinde kaza oluşması ihtimali azalmış olur.

Taramalar ve uyarı işaretleri


Tarama uygulamaları, tehlikeli alanların tanımlanması, düşme, sıkışma, çarpma ihtimali olan yerlerin görünür olması için kullanılır. Otomatik endüstriyel kapılar, yükleme rampaları, eğimli olan yerler, Kesici, delici, hareketli ve tehlikeli makineler – aksamlar, üst kata malzeme çıkarılan alanlar, fırın – sıcak işlem yakınında uyarı amaçlı olarak kullanılır.

Kesici, delici, hareketli, tehlikeli makinalar yakınında, üst kata malzeme çıkarılan yerlerde, fırın – sıcak işlem yakınında tarama uygulaması yapılır.Tarama çalışması, tehlikeli çalışma kısımlarında uyarı amaçlı olarak yapılmaktadır. Uyarı işaretleri: Yangın dolabı, elektrik panosu, ecza dolabı, jeneratör, yangın hidroforu önünde kullanılan işaretlere uyarı işaretleri diyoruz. Kullanım amacı: Hem bu ekipman ve alanları korumak hem de tehlike anında o ekipman ve alanlara ulaşabilmek için önlerinin boş olmasını sağlamaktır.

Hızlı ve hatasız uygulama...


Uzman ekibimizle Keşif, planlama, uygulama süreçlerini özenle yönetiyoruz. 10 yıllık tecrübemizle, hızlı ve hatasız uygulamalar yapıyoruz.