Uygulamalar

Fabrika ve Depolar

Fabrika çizgi ve işaretleri

Fabrika ve depolarda iş kazalarını engellemek için fabrika zemin çizgileri uygulaması yapılır. Forklift yolları, araçların düzenli yük taşımalarını sağlar.

Forkliftlerin belirlenen alanlarda, sadece kendi yollarında gitmesi amacıyla yapılan, fabrika zemin çizgileri, iş kazalarının önlenmesine büyük katkı sağlar. Forkliftler sadece kendi yollarında ilerler ve yayalar da aynı şekilde sadece kendi yollarında yürürler.

 Fabrika içerisinde çizgi uygulamaları yapıldığında, araç ve yaya çarpışması kazalarının oldukça düşük oranlara indiği gözlendi.

İş güvenlik çizgileri, yaya yolları, forklift yolları, personelin çalışma alanı belirleyen çizgiler, personelin güvenli olarak çalışmasını olanaklı kılar.

Yaya yolları, bazı tesislerde yürüme yolunun tamamı boyanarak, bazı tesislerde çizgiler ile oluşturulmakta. Yürüme adım işaretleri kullanılarak, yaya yollarının görünürlüğü artırılmaktadır.

Forklift yolları fabrika ve benzeri büyük işletmelerde önem taşımaktadır: Hem çalışanlar zarar görmez, hem de büyük maliyetler harcanarak alınan araçların kaza riski önlenir.

Fabrika Zemin Çizgi Uygulaması

Fabrika zemin çizgilerinde kullanılan boyalar özel karışımlı boyalardır.

Metil metakrilat reçine esaslıdır. Bunun yanında dayanımı oldukça yüksek, tek bileşenli ve hava kurumalı soğuk yol boyalarıdır. Boya kısa bir sürede kurur, zemin kullanıma açılır. Fabrika zemin çizgileri yüksek basınç ile boyayı zemine nakleden çizgi makineleriyle uygulanır. Zemine yüksek basınçla aktarılan boya diğer boyama yöntemlerine göre daha sağlıklı ve kalıcıdır.

Zemin boyaları özel karışımlı olarak imal edilmektedir. Reçine esaslı yapıda olan zemin boyalarının dayanıklılığı yüksektir. Kısa zamanda kuruyan boya, zeminin kısa sürede kullanıma açılmasını sağlar. Boya özel makinalarla yüksek basınçla uygulanır. Yüksek basınçla püskürtme yöntemiyle yapılan uygulama sayesinde boya, diğer boyama yöntemlerine göre çok daha uzun süre dayanır. İş kazalarının en aza indirilmesi için profesyonel zemin boyaları tercih edilmelidir.

Fabrika Zemin Çizgisinin Yararları Nelerdir?

Fabrikalardaki iş güvenliği ve çalışan personelin güvenliği için uygulanan yeni yasalarda zemin çizgilerinin yapılması gerekmektedir.

 

 İş kazalarını azaltır.

 Araç ve yayalar düzenli olarak, kazaya sebep olmayacak bir şekilde hareket ederler.

 Üretim sahasında personel ciddiyet ve güvenle çalışır.

 Acil durumlarda etkin kaçış planlarına yardımcı olur.

 Farklı renk uygulamaları ile, yönlendirme kolaylaşır. 

Depo çizgi ve işaretleri

Lojistik tesislerinde, forklift ve transpaletlerin hareketlerinin doğru bir şekilde yönetilmesi iş güvenliği açısından oldukça önemlidir.

Depolarda forkliftlerin kaza yapmadan yüklerini taşıması, yaya yolunu kullanan çalışanlara çarpmadan ilerlemesi için çizgi ve işaretler kullanılır.

Tehlikeli oluşan durumlarda, çalışanlar yaya yolundaki yönlendirme işaretlerini izleyerek tesisi en kısa sürede terk edebilmelidirler. Yaya yolu çizgileri ve yönlendirme işaretleri bu esasla hazırlanır.

İstif amaçlı hiza çizgileri, palet yerleşim kutuları, yer etiketleri ile deponun daha efektif kullanımı sağlanabilir.

Depolarda yol çizgilerini, yönlendirme işaretlerini, saha yerleşim planlanmasına uygun kutuları, istif hiza çizgilerini tasarlamak için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Deponuzda, zeminin durumu, işleyiş biçimi gibi parametreleri göz önüne alıp, en uygun boyayı kullanıp, en yakın takvimde iş planı yaparak size destek verebiliriz.

Yatay yerleşim yapılan depolar, raflı depolar, robot işletim sistemli akıllı depolar, çok katlı – geniş hacimli depolar gibi tüm boyut ve yapıda depolarda farklı çözümlerimizden yararlanmak için bizi arayınız.

Yaya yolları ve forklift yolları

Üretim ve depolama tesislerinde, çalışanların tesis iç sahasında ve tesis dışında güvenle yükleyebilecekleri yollar, yaya yollarıdır. 

Çalışma masalarına / sahalarına, revir, dinlenme odası, yemekhane gibi birimlere ulaşım için yaya yolları kullanılmalıdır. 

Acil kaçış planı uyarınca, en kısa sürede, en yakın çıkış kapısını kullanarak tesis dışına çıkmak gereklidir. Bu güzergahı yine yaya yolları belirler. Çalışan, yoldaki işaretleri izleyerek tehlike oluşan sağdan uzaklaşır. 

Yaya yolunun renkli yapılması, yolun daha görünür olmasını sağlar: 

Çoğu uygulamalarda zemin çizgileri ve zemin işaretleri ile yaya yolu tanımı yapılması yeterli olmaktadır. Bazı uygulamalarda ise içi dolu boyalı yürüme yolları yapılmakta. İçi dolu yürüme yolu uygulamasında çizgilerin arası yeşil boya ile boyanır. Yol üzerine işaretler yerleştirilir. 

Yönlendirme işaretleri

Yaya Yollarında yolu tanımlamak için adım acil çıkış işareti yürüyen adam işareti gibi işaretler kullanılır.

 

Yaya geçidi: 

Yaya yolu ile forklift yolu bir yerde kesiştiğinde, yaya geçidi uygulaması yapılır. 

Forklift operatörü taya geçidinde yayaya yol verir. 

 

Planlama: 

Yaya yollarının, tesis içinde hangi konumlarda yapılacağına, 

üretim yetkilisi, depolama yetkilisi ve iş güvenliği uzmanının görüşü alınarak karar verilmektedir. 

 

Fabrika yol çizgileri, yaya ve forklift hareketlerini yönlendirir. 

Böylelikle tesis içinde, kaza oluşması ihtimali azaltılmış olur.   

 

Taramalar ve uyarı işaretleri

 Tarama uygulamaları, tehlikeli alanların tanımlanması, düşme, sıkışma, çarpma ihtimali olan yerlerin görünür olması için kullanılır. 

Otomatik endüstriyel kapılar, yükleme rampaları, eğimli olan yerler, Kesici, delici, hareketli ve tehlikeli makineler – aksamlar,  üst kata malzeme çıkarılan alanlar,  fırın – sıcak işlem yakınında… uyarı amaçlı olarak kullanılır. 

Uyarı işaretleri: Yangın dolabı, elektrik panosu, ecza dolabı, jeneratör, yangın hidroforu önünde kullanılan işaretlere uyarı işaretleri diyoruz. 

Kullanım amacı: Hem bu ekipman ve alanları korumak hem de tehlike anında o ekipman ve alanlara ulaşabilmek için önlerinin boş olmasını sağlamaktır. 

Kesici, delici, hareketli, tehlikeli makinalar yakınında,
üst kata malzeme çıkarılan yerlerde,
fırın – sıcak işlem yakınında tarama uygulaması yapılır.

Sahada tarama çalışması, tehlikeli çalışma kısımlarında uyarı amaçlı olarak yapılmaktadır. 

Hızlı ve hatasız uygulama...

Uzman ekibimizle
Keşif,
planlama,
uygulama
… süreçlerini özenle yönetiyoruz.

 

10 yıllık tecrübemizle,
hızlı ve hatasız uygulama yapıyoruz. 

Güvenli Çizgilerle İş Kazasız Tesisler

Profesyonel Hizmet 

Hızlı ve Hatasız Uygulama

Zamanında İş Teslimi

Etkin İletişim