Güvenli Çizgilerle İş Kazasız Tesisler
Zemin Çizgi ve İşaretleri Fabrika ve Depolar
Acil Çıkış Yolları, İş Güvenliği
5s Çizgiler ve Tanımlamalar
Yenileme

+90 216 450 62 35

Fabrika ve Depolar

Fabrikalar

Fabrikalarda, iş kazalarını engellezmek için, zemin çizgileri ile yollar yapılır.

İş güvenlik çizgileri, yaya yolları, forklift yolları, personelin çalışma alanı belirleyen çizgiler, personelin güvenli çalışmasını sağlar.

Yaya yolları, bazı tesislerde yürüme yolunun tamamı boyanarak, bazı tesislerde çizgiler ile oluşturulmaktadır.

Yürüme adım işaretleri kullanılarak, yaya yollarının görünürlüğü artırılmaktadır.

Forklift yolları, araçların emniyetli yük taşımalarını sağlar.

Forkliftler sadece kendi yollarında ilerler ve yayalar da aynı şekilde sadece kendi yollarında yürürler.

Fabrika içerisinde çizgi uygulamaları yapıldığında, araç ve yaya çarpışma kazalarının oldukça düşük oranlara indiği gözlendi.

Forklift yolları fabrika ve benzeri büyük işletmelerde önem taşımaktadır:

Hem çalışanlar zarar görmez, hem de büyük maliyetler harcanarak alınan araçların kaza riski önlenir.

Fabrika yol çizgileri yapılırken doğru boya seçilmelidir.

Fabrika zemin çizgilerinde kullanılan boyalar özel karışımlı boyalardır. Dayanımı oldukça yüksek boyalardır.

Fabrika zemin çizgileri yüksek basınç ile boyayı zemine nakleden çizgi makineleriyle uygulanır. Yüksek basınçla boyanın yere püskürtülmesi yöntemiyle yapılan uygulama, diğer boyama yöntemlerine göre çok daha uzun süre dayanır. 

Zemin boyaları özel karışımlı olarak imal edilmektedir. İş güvenliği yolları için özel üzetilen zemin boyalarının dayanıklılığı yüksektir.

İş kazalarının en aza indirilmesi için zemin çizgi ve işaretlerinden yararlanabilirsiniz. 

Fabrika Zemin Çizgisinin Yararları Nelerdir?

Fabrikalarda iş güvenliği için uygulanan yeni yasa uyarınca zemin çizgilerinin yapılması gerekmektedir.

Zemin çizgileri, iş kazalarını azaltır.

Araç ve yayalar düzenli olarak, kazaya sebep olmayacak bir şekilde hareket ederler.

Üretim sahasında personel emniyet ve güvenle çalışır.

Acil durumlarda etkin kaçış planlarının işlevselliğine yardımcı olur.
Farklı renk uygulamaları ile, yönlendirme kolaylaşır.

Depolar

Lojistik tesislerinde, forklift ve transpaletlerin hareketlerinin doğru yönetilmesi, iş güvenliği açısından önemlidir.

Depolarda forkliftlerin kaza yapmadan yüklerini taşıması ve yaya yolu ile araç yolunu ayırmak için çizgi ve işaretler kullanılır.

Acil kaçışı gerektiren durumlarda, çalışanlar yaya yolundaki yönlendirme işaretlerini izlemeliler. Tesisi en kısa sürede terk etmek gereklidir. Yaya yolu çizgileri ve yönlendirme işaretleri bu amaçla planlanır.

İstif amaçlı hiza çizgileri, palet yerleşim kutuları, yer etiketleri, deponun daha efektif kullanımını sağlar.

Depolarda yol çizgilerini, yönlendirme işaretlerini, saha yerleşim planına uygun kutuları, istif – hiza çizgileri.

Deponuzda,
zeminin durumu,
işleyiş biçimi gibi parametreleri göz önüne alıp,
en uygun boyayı kullanarak kalıcı bir yol boyaması yapılabilir.

Yatay yerleşim yapılan depolar,
raflı depolar,
robot işletim sistemli akıllı depolar,
çok katlı – geniş hacimli depolar gibi
tüm boyut ve yapıda depolarda
farklı çözümler mümkün.

Yaya yolları ve forklift yolları boyaması

Üretim ve depolama tesislerinde, çalışanların tesis iç sahasında ve tesis dışında güvenle yürüyebilecekleri yollar, yaya yollarıdır.

Çalışma sahalarına, revir, dinlenme odası, yemekhane gibi birimlere ulaşmak için yaya yolları kullanılmalıdır.

Acil kaçış planı uyarınca, en kısa sürede, en yakın çıkış kapısını kullanarak tesis dışına çıkmak gereklidir. Bu güzergahı yaya yolları belirler. Çalışan, yoldaki işaretleri izleyerek tehlike oluşan sahadan uzaklaşır.

 

Yaya yolunun renkli yapılması, yolun daha görünür olmasını sağlar:
Çoğu uygulamalarda zemin çizgileri ve zemin işaretleri ile yaya yolu tanımı yapılması yeterli olmaktadır.

Bazı uygulamalarda ise içi dolu boyalı yürüme yolları tercih edilmekte. İçi dolu yürüme yolu uygulamasında çizgilerin arası yeşil boya ile boyanır. Yol üzerine işaretler yerleştirilir.

Yönlendirme işaretleri

Yaya yollarını tanımlamak için
adım,
acil çıkış işareti,
yürüyen adam işareti gibi işaretler kullanıyoruz.

Yaya geçidi: Yaya yolu ile forklift yolu bir yerde kesiştiğinde, yaya geçidi uygulaması yapıyoruz. Forklift operatörü yaya geçidinde yürüyen personele yol verir.

Forklift yollarında forklif işaretleri, yön okları, yaya geçidi işaretleri kullanıyoruz.

 

Planlama: Yaya yollarının, tesis içinde hangi konumlarda yapılacağına,
üretim yetkilisi,
depolama yetkilisi ve
iş güvenliği uzmanının görüşünü alarak karar veriyoruz.

Fabrika ve depolarda yol çizgileri, yaya ve forklift hareketlerini yönlendirir. Böylelikle, tesis içinde kaza oluşması ihtimali azalmış olur.