Haber 

Forkliftlerde İş Güvenliği

haber_forkliftlerde_is_guvenligi


Forkliftlerde İş Güvenliği / Şahin Özcan

Forkliftle Çalışma Yapılan Ortam

Tim Horberry ve arkadaşları 2003 yılında yaptıkları çalışmada yaya ile forklift trafiğini ayırmanın önemini sorgulamış ve kontrol önlemleri uygulayarak öncesi ve sonrasındaki yaya forklift etkileşim sayısını değerlendirmiştir. Horberry, bu çalışmada literatürde kabul görmüş kontrol hiyerarşisine bağlı kalmıştır;
• Çalışma ortamını forkliftlerle yayaların hiçbir durumda karşılaşmayacağı şekilde dizayn ederek problemi ortadan kaldırın. Bu adımın örnek bir çizimi yapılmış ve yaya-forklift trafiğinin tamamen ortadan kaldırılması için aşağıda görüldüğü gibi bir üst geçit önerisi getirilmiştir. Ancak bu kontrol önleminin maddi sebeplerden dolayı uygulanamadığı belirtilmiştir.

• Forkliftler ve yayalar arasına geçici veya kalıcı engel koyun.
• Forklift ve yaya trafiğinin kesiştiği noktalarda uyarı ve işaretlemeleri, görünürlüğü ve diğer trafik kural ve uygulamalarını geliştirin.

Yapılan çalışma sonunda uygulanan kontrol önlemleri hem yaya-forklift etkileşimini azaltarak hem de bu etkileşimlerin olası risk düzeyini düşürerek daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmuştur. Çalışmada da belirtildiği gibi forkliftle güvenle çalışabilmek için operatöre güvenli çalışma eğitimi verilmesi ve kişisel koruyucu donanım temin edilmesi yeterli değildir. Ülkemizde, yayında da belirtilen ekonomik sebeplerden dolayı kontrol önlemleri hiyerarşisinin ilk adımı uygulanamamaktadır.
İkinci ve üçüncü adımlar için ise Peter Warr’un belirttiği gibi, organizasyonel çalışma düzeninde forklift için gerekli güvenlik tedbirlerini uygulamak oldukça zor bir süreçtir. İş güvenliği uzmanları veya hat mühendisleri tarafından önerilen iyileştirmelerin maddi ve idari sebeplerden dolayı sahaya yansımadığı durumlar sıkça yaşanmaktadır.

https://nedenisguvenligi-com.cdn.ampproject.org/c/s/nedenisguvenligi.com/forkliftlerde-is-guvenligi/amp/

Kaynak: “Neden iş güvenliği” blog sayfası:   https://nedenisguvenligi-com

Güvenli Çizgilerle İş Kazasız Tesisler

Profesyonel Ekip 

Hızlı ve Hatasız Uygulama

Zamanında İş Teslimi

Etkin İletişim