Zemin Çizgi ve İşaretleri

Yaya ve forklift yollarının boyanması.
Tanım çizgileri, uyarı ve yönlendirme işaretleri.Fabrika ve Depolar

Yaya ve forklift yolu boyaması.
Daha güvenli tesisler için.
Acil Çıkış Yollar, İş Güvenliği

Üretim ve depolama tesislerinde, büyük bir tehlike olduğunda, çalışanlar, en kısa sürede tesisten çıkmalılar: Acil çıkış yolları. İş güvenliği kapsamında koruma ürünlerinin temini ve montajını yapıyoruz.5S Çizgiler ve Tanımlamalar

Tesislerde daha düzenli, temiz ve disiplinli çalışma ortamı sağlamak için yararlanılan ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir. Beş aşamalı bir tesis yapılandırmasıdı
Yenileme

Tesislerde zemin çizgi ve işaretlerini yeniliyoruz. Çizgi ve işaretleri yenilerken, Dizayn Çizginin deneyiminden yararlanın.