Uygulamalar

Yenileme

Çizgilerin ve işaretlerin yenilenmesi

 

Tesislerde dış saha ve iç sahada bulunan çizgi ve işaretlerin yenilenmesini yapıyoruz.

Taşınan ağır yükler, yüklerin yere sürtünerek taşınması, forklift veya transpaletlerin çizgi üzerinde manevralar yapması nedeniyle çizgi ve işaretlerde aşınmalar oluşuyor. Bazı testlerde kısmi olarak, bazı tesislerde ise tamamını yenilemeyi öneriyoruz.

Mevcut Çizgilerin Sökülmesi Gerektiğinde...

Üst üste çizgi yenilemeleri yapmak zemindeki boyanın zamanla daha kalın olmasına neden olur. Yenilenecek çizgiler kalın ise bu çizgilerin sökülmesi, çıkarılması gerekir. Mevcut çizgi ince ise üzerine yeni çizgi yapılabilir.
Çizgilerin ve işaretlerin yenilenmesi sırasında bazen yol güzergâhlarında ve tanımlama alanlarında değişimler istenir. Bu değişimleri dikkate alıp i kapsamı planlaması yapılmalıdır.

Mevcut çizgilerin silinmesi için farklı metotlar kullanılabilir:
Eski çizgilerin kimyasal ile silinmesi,
Eski çizgilerin mekanik usul ile silinmesi,
Eski çizgilerin üzerinin kamuflaj şeklinde zemin rengi boya ile örtülmesi.

Boyaların zeminden silinmesi / sökülmesi

Bazı zeminlerde çizgi yapılmadan önce zemin hazırlığı yapılması, zeminin aşındırılması gerekir. Zeminin hangi usulle aşındırılacağı, bu işin ne kadar süreceği gibi hususları değerlendirilip doğru karar verilmelidir.

Yenilerken aşındırma

Kirli ve yağlı zeminlerde boyama öncesi, zemin temizliği yapılmalıdır. Endüstriyel temizlik kimyasalı edinerek, kendi temizlik makinanız ile saha temizliği yaptırabilirsiniz. Zemin temizliği yapıldıktan sonra kuruması için de bir süre geçmelidir. 

Endüstriyel temizlik

Boyanın zemine iyi tutunması için zeminin temiz yağsız ve kuru olması gereklidir.
Yağlı bir zeminde boyama yapılırsa, boya zemine tutunamaz. Bir bant gibi sökülebilir.
Nemli bir zemine boya yapılırsa boya tam olarak tutunamaz, boyanın rengi farklılaşır, boya kabuk kabuk kalkabilir.
Kirli bir zemine boya yapıldığında, boya tam anlamıyla zeminle buluşamayacağı için etkin bir tutunma gerçekleşmez.

Sorunlu zemin

 

Çizgilerin yenilenmesi
Tesisten tesise değişen periyotlarda, çizgilerin ve işaretlerin yenilenmesi gerekliliği doğar. Zemin çizgi ve işaretlerinin yenilenmesini de deneyimli ekibimizle yapmaktayız
Sahadaki çizgiler aşağıdaki nedenlerle aşınmakta, yıpranmaktadır:
Araç hareketleri,
Tekerleklerin çizgi ve işaretler üzerinde manevra yapması,
Taşınan ürünlerin yere temas ederek taşınması,
Malzemelerin zemine düşürülmesi,
gibi farklı sebeplerle çizgiler ve işaretler aşınırlar / yıpranırlar.

Ağır yükler ve yoğun çalışma

Endüstriyel tesislerde, taşınan yüklerin fazlalığı ve işlerin yoğunluğu nedeniyle, boyada aşınma gerçekleşir.
Metal kafeslerin boyalı yüzeye temas ederek yerleştirlmesi veya yerden kaldırılması esnasında, boya zarar görmekte.

Güvenli Çizgilerle İş Kazasız Tesisler

Profesyonel Hizmet 

Hızlı ve Hatasız Uygulama

Zamanında İş Teslimi

Etkin İletişim