Güvenli Çizgilerle İş Kazasız Tesisler
Zemin Çizgi ve İşaretleri Fabrika ve Depolar
Acil Çıkış Yolları, İş Güvenliği
5s Çizgiler ve Tanımlamalar
Yenileme

+90 216 450 62 35

Yenileme

Yenileme

Tesislerde iş güvenliği yol boyalarını yeniliyoruz.
Mevcut çizgi ve işaretlerin yenilemesini yapıyoruz.

Taşınan yüklerin ağır olması,
yüklerin yere sürtünerek taşınması,
forklift veya transpalet tekerleklerinin çizgi üzerinde manevralar yapması,
malzemelerin zemine düşürülmesi gibi farklı sebeplerle
… çizgi ve işaretlerde aşınmalar oluşuyor.

Fabrika ve depolarda, mevcut yaya ve forklift yolu çizgilerinin yenilenmesini yaparken:

Zemindeki mevcut boyada kalınlık oluşmuşsa, mevcut boyanın sökülmesi doğru bir yaklaşımdır.

Mevcut boyanın kalınlığı, zemindeki kirlenmenin boya üzerinde olumsuz etkisini artırmakta, boya kısa zamanda kirlenmektedir.

Forkliftler yük taşırken, boyaya yüksek yanal basınç uygulamakta, bu da boyanın çabuk sökülmesine neden olmaktadır.

 


Boyaların zeminden silinmesi / sökülmesi

Çizgi ve işaretleri yenilerken, Dizayn Çizginin deneyiminden yararlanın. Çizgilerin ve işaretlerin yenilenmesi sırasında bazen yol güzergâhlarında ve tanımlama çizgilerinde değişimler istenir. Bu değişimleri dikkate alıp iş planlaması yapılmalıdır.

Mevcut çizgilerin silinmesi için farklı metotlar kullanılabilir:
Eski çizgilerin kimyasal ile silinmesi,
Eski çizgilerin mekanik usul ile silinmesi,
Eski çizgilerin üzerinin kamuflaj şeklinde zemin rengi boya ile örtülmesi.

Yenilerken aşındırma

Mevcut çizgilerin aşındırma ile sökülmesi sayesinde, yeni yapılacak boyanın zemine tam tutunması sağlanır.


Aşındırma ile hem mevcut boya sökülür, hem de zeminde yerleşik yağ – kir vb etkilerin yeni boyaya olumsuz etkisi azaltılmış olur.

Tesisten tesise değişen periyotlarda, çizgilerin ve işaretlerin yenilenmesi gerekliliği doğar. Zemin çizgi ve işaretlerinin yenilenmesini deneyimli ekibimizle yapmaktayız.

Sorunlu zemin

Zemin temiz, kuru ve yağsız ile boya zemine tutunur. Zeminde kirlenme, nem ve yağ etkisi var ise, boyanın tutunmasında sorunlar oluşur.

Boyanın zemine iyi tutunması için zeminin temiz yağsız ve kuru olması gereklidir. Yağlı bir zeminde boyama yapılırsa, boya zemine tutunamaz. Bir bant gibi sökülebilir. Nemli bir zemine boya yapılırsa, boya zemine tam olarak tutunamaz, boyanın rengi farklılaşır, boya kabuk kabuk kalkabilir.

Kirli bir zemine boya yapıldığında, boya tam anlamıyla zeminle buluşamayacağı için etkin bir tutunma gerçekleşmez.

 

Ağır yükler ve yoğun çalışma

Taşınan yüklerin çok ağır olması, işlerin aşırı yoğunluğu boyanın daha çabuk aşınmasına neden olur.

Metal kafeslerin boyalı yüzeye temas ederek yerleştirilmesi,
Ürünlerin çizgiler üzerine konulması boyanın zarar görmesine sebep olabilmekte.

Endüstriyel temizlik

Kirli ve yağlı zeminlerde boyama yapmadan önce, zemin temizliği yapılmalıdır.
Endüstriyel temizlik kimyasalı edinerek, kendi temizlik makinanız ile saha temizliği yaptırabilirsiniz.
Zemin temizliği yapıldıktan sonra tamamen kuruması için gereken süre geçmelidir.